ચા નો મસાલો - Cha no Masalo

ચા નો મસાલો
ચા નો મસાલો
સામગ્રીઃ 

150 ગ્રામ  શુંઢ પાવડર
7-8 નંગ  એલચી
10-15 કળી  લવીંગ
20-25 દાણા કાળા મરી
3-4 તજ ની સ્ટીક

ટીપ્સઃ 


  • એલચી  વધુ ઉમેરવાથી  ચા  એકદમ સરસ અને સુગંધિત થઇ છે. તમે આ મસાલાને સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો.   

રીત:

1. મિક્સર જાર લઇ  તેને અંદર ઉપાડર દરસાવેલી સામગ્રી  ઉમેરી  એકદમ સ્મૂથ  પાવડર બનાવો।

2.મિન્ટોમા તમારો ચા નો મસાલો  ત્યાર તાઈ જશે.

વધુ માહિતી માટે:

1. મસાલા પૌવા બટેકા- Masala Pauva Bateka

2. તીખા સેવ મમરા- Tikha Sev mamara

No comments:

Post a Comment

Instagram Post