દૂધીનો હલવો - Dudhi no Halvo

ગાજરનો હલવો,ગુજરાતી રસોઈ,દુધીનો હલવો,દૂઘી નો હલવો,રવાનો હલવો,ગાજર નો હલવો,દૂધીનું શાક,મુઠીયા ઢોકળા,દૂધી ચણાદાળનું શાક,દુધીનો ટેસ્ટી શાક,દૂધી ના મુઠીયા
દૂધીનો હલવો 
સામગ્રીઃ 

1 નંગ દૂધી 
2-3 નંગ  પેંડા 
20 ગ્રામ શુદ્ધ  ઘી 
1/2 વાટકી ખાંડ 
2 વાટકી દૂધ 
1/4 વાટકી ડ્રાયફ્રૂઇટ 


રીત:

1. આ  વાનગી માં કોઈ પણ પ્રકાર ની મીઠાઈ  નો વપરાશ કરી શકાય  છે. જો તમે વધુ પ્રમાણમાં  મીઠાઈ  નો ઉપયોગ  કરતા હોઈ તો સ્વાદપ્રમાણે  ખાંડ ઉમેરવી.

2. સૌપ્રથમ દૂધીની છાલ  ઉતારી તેને ખમણી  લો. જયારે તમે હળવો બનાવના હોઈ તેજ સમયે દૂધી ખામણવી. વધુ લાંબા  સુધી દૂધી જો પડી રહેશે  તો તેનો કલર કાળો થવા મંડશે.    

3. ત્યારબાદ જાડા તળિયાવાળી કડાઈ લો અને તેને ગેસ પાર તાપવા મુકો. તેમાં  શુદ્ધ  ઘી  ઉમેરો  અને ખમણેલી  દૂધી  ઉમેરી દો. 

4. થોડા  થોડા સમયે ચમચાથી  ચલાવતા  રહો. થોડીવાર દૂધી ચડી  જય પછી તેમાં બે વાટકી  દૂધ  ઉમેરી ચઢવા દો.    

5. દૂધમાં  ઉભરો આવી જાય પછી તેમાં પેંડા, ખાંડ અને  એલચી પાવડર ઉમેરી દો. હવે હલવામાં ડ્રાયફ્રૂઇટ ઉમેરો અને થોડા બચાવીને રાખો.  

6. હવે બધું મિક્સ  કરી  જ્યાંસુધી  દુધી બળી ના જાય અને ખાંડ એકરસ ના થઇ ત્યા સુધી ચાલવતા રહો.

7. 20 મનીટ પછી  હલવો તૈયાર થઇ જશે.ચેક કરવા માટે દૂધીને દબાવી  જોવો. 

8. હવે એક પ્લેટ માં ઘી લાગળી  તેના પર  હલવો પાથરી દો. અને તેના પાર વધેલા ડ્રાયફ્રૂઇટ છાંટી  દો.


વધુ જુઓ:


Instagram Post